Spilleregler

TURNERINGSREGLER
De vanlige spilleregler med følgende unntak:

1. SPILLEBANEN.
1.1. Banen er identisk med Askøyhallen sin håndballbane.
1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes opp på langsiden
ved innbytterbenkene. Alt innbytte skal skje innenfor den oppmerkede sone. Ballen er ute av spille når det går ut over
kortlinjen eller over vantet.
1.3. Som mål brukes håndballmål (2×3 m.).
1.4. Som målfelt regnes straffekastfeltet på banen.
1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen.
1.6. Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

2. BALLEN
2.1. Det benyttes «Innendørsball» størrelse nr.4 i alle klassene.

3. ANTALL SPILLERE
Det skal være 5 spillere medregnet målvakt på banen samtidig.
Det kan benyttes inntil 7 innbyttere.
Innbytte kan skje under spillets gang, unntak for målvakten som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte skal foretas innen innbyttersonen. Ny spiller kan ikke komme inn på spillebanen
før den som skal erstattes, har passert sidelinjen i innbyttersonen.
Det må være 5 spillere medregnet målvakten på banen før kampen settes i gang. Lag som ikke oppfyller denne bestemmelsen, har tapt kampen og motstander vinner kampen 3-0. Unntak fra denne bestemmelsen er at i de tilfeller der mer enn 2 spillere blir utvist på ett av
lagene, skal soningen av den siste utvisningen utsettes til ny spiller kan settes inn. Dommeren kan vurdere om kampen skal stoppes eller om advarsel skal gis ved første stopp i spillet.

4. SPILLERENS UTSTYR
Det skal benyttes skotøy som ikke setter merke på underlaget. Med hensyn til drakter forholder en seg til de vanlige spillereglene. Leggbeskyttere må ikke benyttes. Men da får man heller ingen forsikring.

5. DOMMEREN
Dommeren vil følge vanlige spilleregler sett bortsett fra at man har lov å spille i bar overkropp.

6. Assistent dommer
Assistent dommer skal ved hjelp av fløyte hjelpe dommeren å treffe avgjørelser og assistent dommeren har samme myndighet som dommer.
Dersom dommer og assisterende dommer gir signal for en forseelse samtidig, og det er uenighet om hvilket lag som skal ha fordel, skal dommerens avgjørelse prioriteres.
(BRUKES KUN VED FINALER).

7. SPILLETS VARIGHET
Ordinær spilletid er 12 min. Hvis uavgjort i kvart/semi/finale er det direkte på straffespark konkurranse. Det er kun de spillerne som er på spillebanen når kampen avsluttes som kan delta i straffesparkkonkurransen. Det taes 5 straffer til hver av lagene, står det fortsatt
uavgjort taes så 1 og 1 straffe til en avgjørelse faller. Det er dommer og sekreteriat som bestemmer resultatet i straffespark konkuransen.
I finalene er spilletiden 1 x 20 min, og ved uavgjort resultat følges reglene som står ovenfor. Dommeren bestemer om stopp i spilletiden.

8. SPILLETS BEGYNNELSE
Det lag som spiller mot scenen tar avspark. Motspiller må være minst 5 meter fra ballen ved avspark.

9. BALLEN I OG UTE AV SPILL
Ballen er ute av spill når den treffer taket. Det blir da indirekte frispark til motstander. Er
treffpunktet innenfor straffefeltet, tas det indirekte frisparket på straffemerket.

10. NÅR MÅL GJØRES
Som vanlige spilleregler

11. OFFSIDE
Offsideregelen anvendes ikke.

12. FEIL OG OVERTREDELSER
I tillegg til de 9 typene forseelser som i henhold til de vanlige spillereglene skal straffes med direkte frispark, skal direkte frispark evt. straffespark, også dømmes om en spiller angriper en motspiller skulder mot skulder eller foretar en glidetackling for å nå ballen enten vedkommende treffer eller ikke. Indirekte frispark skal idømmes etter de vanlige reglene. Det skal idømmes indirekte frispark dersom målvakten har ballen under kontroll med hånd eller fot i mer enn 6 sekunder innenfor eget straffefelt. Tilbakespillsregelen gjelder. Når det gjelder advarsler er det ingen endringer i de vanlige spillereglene bortsett fra ved
feil innbytte. Når det gjelder utvisninger er det ingen endringer i forhold til de vanlige spillereglene. En utvist spiller kan ikke komme inn i kampen igjen, og kan heller ikke oppholde seg på innbytterbenken.
Ved utvisning må laget spille med færre spillere i 3 minutter. Tiden regnes fra det øyeblikket spillet gjenopptas etter utvisningen. Spilleren som skal inn, kan delta etter tegn fra dommer. En utvist spiller må stå over lagets neste kamp, hvis ingen annen underretning er gitt.

13. FRISPARK
Motstander skal være minst 5 meter fra ballen ved alle frispark. Om dette ikke overholdes, skal spiller som står for nær advares. Hvis et lag drøyer mer enn 6 sekunder med å ta et frispark, skal motstander tildeles et indirekte frispark fra samme sted. Et indirekte frispark til det angripende lag, skal tas fra det nærmeste sted på straffelinjen
dersom forseelsen finner sted innenfor straffesparkfeltet.

14. STRAFFESPARK
Alle spillere unntatt den som skal ta straffesparket, må være utenfor straffesparkfeltet, bak ballen og minst 5 meter fra straffesparkmerket.

15. INNKAST/INNSPARK
Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke lages mål direkte fra innspark. Spilleren som skal ta innspark, må stå på eller utenfor sidelinjen. Ballen skal ligge i ro på linjen og motstander
må være minst 5 meter fra ballen. Om ikke innspark er tatt innen 6 sekunder, overtar motstander innsparket.

16. MÅLSPARK
Målspark erstattes med målkast. Dette kan kun utføres av målvakten som må stå innenfor eget straffefelt. Målvakten må sette ballen i spill innen
6 sekunder. Ballen er i spill straks den har passert 6 meterslinjen – straffefeltet. Motspiller må være utenfor straffefeltet inntil ballen er i spill. Blir ballen berørt av med- eller motspiller før den har kommet utenfor 6 meterslinjen, skal målkastet tas på nytt. Bruker målvakten mer enn 6 sekunder for å få satt ballen i spill, tildeles motstanderen et indirekte frispark fra det nærmeste sted på 6 -meterslinjen.

17. HJØRNESPARK
Hjørnespark skal tas fra det stedet hvor side- og kortlinjen møtes. Motspillere skal være minst 5 meter fra ballen. Blir ikke hjørnesparket korrekt utført, skal det tas om igjen. Dersom det ikke er utført innen 6 sekunder, tildeles motstanderen indirekte frispark.

MERKNADER:
6 sekunders-regelen:
– Hensikten med 6 sekunders-regelen er at spillet skal settes hurtig i gang etter stans. Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 6 sekunder er overskredet.

LAGLEDERS OPPGAVER:
– Lagleder har ansvar for laget og skal være tilstede med sitt lag når det oppholder seg i garderoben og påse at det ellers er ro og orden.
Lagleder og maks 2 personer til, kan oppholde seg langs sidelinjen under kampen.

PROTESTER
Det opprettes egen jury bestående av 3 personer under turneringen. De har som oppgave å behandle protester. En avgjørelse av juryen er endelig og kan ikke ankes. En protest må være levert til sekretariatet innen 1 time etter kampslutt og protestgebyr på kr 100,- må være betalt. Ellers følges vanlige regler i henhold til NFFs lov om protester.

SPILLERBERETTIGELSE
– Laget kan bestå av så mange spillere som du ønsker, men kun 7 innbytter pr. kamp. I klassen Ugs er det ikke anledning til å bruke overårige spillere.
– En spiller kan ikke delta på flere lag i en årsklasse.

– Vi understreker også at turneringsadministrasjon kan fatte vedtak underveis i turneringen, dersom ikke overstående regler dekker behov for handling som dukker opp underveis i turneringen. Slike vedtak er det også mulig å protestere mot og da gjelder overnevnte protestregler. Slike endringer skal grunngis for de involverte skriftlig.

TILSKUERE:

Tilskuere skal oppholde seg oppe på tribunen når kamper pågår. Når det er pause mellom kamper kan tilskuere gå til og fra tribunen. Dette er for at det skal skje minst mulig utenom banen under kampene.